Ogłoszenie

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych wszelkie sprawy proszę kierować  pod nr tel.:
603 452 988
lub adres e-mail:
biuro@rlgdpz.pl

II Posiedzenie Rady RLGD Pomorza Zachodniego

W dniu 22.01.2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie – sala konferencyjna odbędzie się II posiedzenie Rady RLGD Pomorza Zachodniego.

Planowany porządek obrad Rady RLGD Pomorza Zachodniego w dniu 22. 01. 2020 r.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Spisanie listy obecności.
3. Stwierdzenie quorum obrad Rady RLGD Pomorza Zachodniego.

4. Wybór Sekretarza posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego

5. Wypełnienie rejestru interesów oraz oświadczeń o poufności i bezstronności.

6. Podjęcie uchwał zgodnie z obowiązującymi procedurami w LSR na lata 2014 – 2020 dla RLGD Pomorza Zachodniego w sprawie oceny wniosków, wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia dla Beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie.
7. Wolne wnioski.
8. Zapytania członków Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
9. Zakończenie posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego. 

Szkolenie w Mrzeżynie

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”. Termin szkolenia: 21 października 2019 r. (poniedziałek), godz. 13 00 .
Miejsce szkolenia: Mrzeżyńskie Centrum Sportu  ul. Aleja Tysiąclecia  32 A

Szkolenie w Trzebiatowie

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”. Termin szkolenia: 21 października 2019 r. (poniedziałek), godz. 10 00 .
Miejsce szkolenia: Urząd Miejski w Trzebiatowie  ul. Rynek 1  (sala konferencyjna).

Szkolenie w Karnicach

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”. Termin szkolenia: 22 października 2019 r. (wtorek), godz. 13 30 .
Miejsce szkolenia: Gminny Klub Kultury w Karnicach ul. Osiedlowa 18  (sala konferencyjna).

Szkolenie w Rewalu

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”. Termin szkolenia: 22 października 2019 r. (wtorek), godz. 10 00 .
Miejsce szkolenia: Urząd Gminy w Rewalu ul. Adama Mickiewicza 19 (sala konferencyjna).

Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 4 października  2019 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Drugi termin Walnego Zebrania Członków (w przypadku braku quorum) ustala się na dzień 4 października  2019 r. o godz. 1630, również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1)     Otwarcie Walnego Zebrania Członków;

2)     Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Członków;

3)     Ustalenie prawomocności obrad;

4)     Przyjęcie porządku obrad;

5)     Omówienie spraw bieżących, przewidywanych zamierzeń do realizacji w  IV kwartale 2019 roku oraz referowanie zagadnień zgodnie z pkt  6 i 7  porządku obrad ;

6)     Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Rady Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

7)     Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

8)    Wolne wnioski;

9)     Zamknięcie zebrania.

        Prezes Zarządu Stowarzyszenia

        RLGD Pomorza Zachodniego

        Grzegorz Jóźwiak

Dożynki w Karnicach z RLGD

W dniu 7 września 2019 r. w czasie dożynek gminnych w Karnicach, Stowarzyszenie RLGD Pomorza Zachodniego udzielało informacji o stowarzyszeniu i porad w zakresie składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem operacyjnym ” Rybactwo i Morze”. Dla uczestników rozdawano gadżety promocyjne.