Szkolenie dla Członków Rady RLGD Pomorza Zachodniego

W dniu 24.09.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie ( sala konferencyjna)  odbędzie się szkolenie dla Członków Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego.Tematyka szkolenia:
1. Zasady przyznawania pomocy w ramach PO Rybactwo i Morze oraz LSR.
2. Procedura wyboru operacji i kryteria wyboru operacji.
3. Zasady wypełniania kart oceny wniosków o przyznanie pomocy. 4. Zasady przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów  oraz prawidłowość wpisywanych uzasadnień

Szkolenie w Dziwnowie

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”. Termin szkolenia: 24 września 2019 r. (wtorek), godz. 10 00 .
Miejsce szkolenia: Urząd Miejski w Dziwnowie ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).