II Posiedzenie Rady RLGD Pomorza Zachodniego

W dniu 11.02.2021 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie – sala konferencyjna odbędzie się II posiedzenie Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
Planowany porządek obrad Rady RLGD Pomorza Zachodniego w dniu 11. 02. 2021 r.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Spisanie listy obecności.
 3. Stwierdzenie quorum obrad Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
 4. Wybór Sekretarza posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego
 5. Wypełnienie rejestru interesów oraz oświadczeń o poufności i bezstronności.
 6. Podjęcie uchwał zgodnie z obowiązującymi procedurami w LSR na lata 2014 – 2020 dla
  RLGD Pomorza Zachodniego w sprawie oceny wniosków, wyboru operacji i ustalenia kwoty
  wsparcia dla Beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zapytania członków Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
 9. Zakończenie posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
 10. INFORMACJA DODATKOWA – ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIU W ZWIĄZKU Z
  PANDEMIĄ COVID – 19.
 11. Do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dziwnowie należy wchodzić
  pojedynczo z zachowaniem 1,5 m dystansu społecznego.
 12. Miejsca w trakcie posiedzenia mogą być zajmowane na przemian z zachowaniem
  jednego wolnego miejsca między członkami Rady.
 13. Płyn do dezynfekcji rąk będzie zabezpieczony w miejscu bezpośrednio przed
  wejściem do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dziwnowie.
 14. W trakcie posiedzenia obowiązuje maseczka ochronna zasłaniająca usta i nos.
 15. Do dyspozycji w wypadku indywidualnych potrzeb będą zabezpieczone rękawiczki
  gumowe jednorazowe.
 16. Zaleca się posiadanie swojego długopisu. W wypadku jego braku będą
  zabezpieczone długopisy jednorazowe.
 17. Osoby, które stwierdzą u siebie podwyższoną temperaturę, ogólne osłabienie lub złe
  samopoczucie proszone są o zaniechanie udziału w posiedzeniu.