Komunikat

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, wzrostem zachorowań i ryzykiem zakażenia koranowirusem SARS–Cov–2, wprowadza się z dniem 23 marca 2021 r. do odwołanianastępujące zasady pracy Biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego:

 1. Dla bezpośredniej obsługi interesantów Biuro RLGD Pomorza Zachodniego będzie czynne w każdy wtorek i czwartek , w godzinach od 700 do 1500
  .
 2. W pozostałych dniach w Biurze RLGD Pomorza Zachodniego obowiązuje system pracy zdalnej.
 3. W razie konieczności bezpośredniej wizyty, każdorazowo należy bezpośrednio ustalić termin i godzinę spotkania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
 4. Zaleca się załatwianie spraw telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
 5. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r., w sprawie
  ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów o zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. z 2021 r., poz. 512), niniejsze zasady organizacji pracy obowiązują do dnia 9 kwietnia 2021 r., z możliwością przedłużenia.
  Wymogi bezpieczeństwa dla bezpośredniej obsługi interesantów w Biurze RLGD
  Pomorza Zachodniego.
 6. Do Biura należy wchodzić pojedynczo z zachowaniem 1,5 m dystansu społecznego.
 7. W trakcie wizyty obowiązuje maseczka ochronna zasłaniająca usta i nos.
 8. Płyn do dezynfekcji rąk będzie zabezpieczony w miejscu bezpośrednio przed
  wejściem.
 9. Do dyspozycji w miarę indywidualnych potrzeb będą przygotowane rękawiczki
  gumowe jednorazowe.
 10. Osoby, które stwierdzą u siebie podwyższoną temperaturę, ogólne osłabienie lub złe
  samopoczucie proszone są o zaniechanie bezpośrednich wizyt i załatwianie spraw.

Kontakt:
tel. 91 4436155
kom. 603 452 988
e-mail biuro@rlgdpz.pl