Realizacja projektu współpracy

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego w ramach przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategi Rozwoju na lata 2014 – 2020 zrealizowało projekt współpracy pt. ” Promocja rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego”.

Stowarzyszenie było współorganizatorem i współfinansującym XIX   Festiwalu Gwiazd Sportu” w dniach 12-14 sierpnia 2021 r. w Dziwnowie”.

W dniach 12-13 sierpnia 2021 r. w trakcie trwania festiwalu zorganizowano stoisko informacyjno – promocyjne na którym przeprowadzano konkursy z wiedzy o tematyce rybackiej, udzielano informacji o regionie i funkcjonowaniu RLGD Pomorza ZACHODNIEGO. W czasie trwania konkursów nawiązywano do tradycji rybackich przedstawiając historię rybołówstwa w Dziwnowie i okolicach. Dla najmłodszych przygotowano konkursy o tematyce rybackiej, konkursy plastyczne i zręcznościowe. Uczestnicy jako nagrody otrzymywali gadżety promocyjne. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem turystów i mieszkańców Gminy Dziwnów.