Podpisanie umowy

W dniu 13. 12. 2021 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Wicemarszałek Województwa  Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz i Prezes Zarządu Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego Grzegorz Jóźwiak podpisali umowę na dofinansowanie kosztów bieżących i aktywizacji dla RLGD Pomorza zachodniego na 2022 rok, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.