Posiedzenie i szkolenie Rady RLGD Pomorza Zachodniego

W dniu 17.02.2022 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie – sala konferencyjna odbędzie się posiedzenie i szkolenie Rady RLGD Pomorza Zachodniego.

Planowany porządek obrad Rady RLGD Pomorza Zachodniego w dniu 17. 02. 2022 r.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Spisanie listy obecności.
3. Stwierdzenie quorum obrad Rady RLGD Pomorza Zachodniego.

4. Wybór Sekretarza posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego.

5.     Szkolenie dla Członków Rady RLGD Pomorza Zachodniego z następujących zagadnień:

–       zasady przyznawania pomocy w ramach PO Rybactwo i Morze oraz LSR – zmiany i aktualizacja obowiązujących przepisów,

–       procedura wyboru operacji i kryteria wyboru operacji – zmiany i aktualizacja obowiązujących przepisów,

–       zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy – zmiany i aktualizacja obowiązujących przepisów.

6. Referowanie wniosków w ramach ogłoszonego naboru.
7. Wypełnienie rejestru interesów oraz oświadczeń o poufności i bezstronności.
8. Rozpatrzenie i ocena wniosków w ramach ogłoszonego naboru.
9. Zliczenie punktów.
10. Podjęcie uchwał zgodnie z obowiązującymi procedurami w LSR na lata 2014 – 2020 dla
RLGD Pomorza Zachodniego w sprawie oceny wniosków, wyboru operacji i ustalenia
kwoty wsparcia dla Beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie.
11. Wolne wnioski.
12. Zapytania członków Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
13. Zakończenie posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego.