Szkolenie w Rewalu

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”. Termin szkolenia: 27 kwietnia 2022 r. (środa), godz. 11 00 .Miejsce szkolenia: Urząd Gminy w Rewalu ul. Adama Mickiewicza 19 (sala konferencyjna).