Szkolenie w Trzebiatowie

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”. Termin szkolenia: 26 kwietnia 2022 r. (wtorek), godz. 11 00.
Miejsce szkolenia: Urząd Miejski w Trzebiatowie ul. Rynek 1 – sala konferencyjna