Konferencja

W dniach 17-18 maja 2022 roku Stowarzyszenie RLGD Pomorza Zachodniego brała udział w konferencji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju, której tematem było podsumowanie wdrażania LSR oraz projekty rozporządzeń dotyczących nowego okresu programowania.