II Posiedzenie Rady RLGD Pomorza Zachodniego

W dniu 29.06.2022 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie – sala konferencyjna odbędzie się II posiedzenie Rady RLGD Pomorza Zachodniego.


Planowany porządek obrad Rady RLGD Pomorza Zachodniego w dniu 29. 06. 2022 r.
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Spisanie listy obecności.
3.Stwierdzenie quorum obrad Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
4.Wybór Sekretarza posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
5.Wypełnienie rejestru interesów oraz oświadczeń o poufności i bezstronności.
6.Podjęcie uchwał zgodnie z obowiązującymi procedurami w LSR na lata 2014 – 2020 dla RLGD Pomorza Zachodniego w sprawie oceny wniosków, wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia dla Beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie.
7.Wolne wnioski.
8.Zapytania członków Rady RLGD Pomorza Zachodniego.

9. Zakończenie posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego.