Spotkanie konsultacyjne

W dniu 13 grudnia 2023 r. w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach Stowarzyszenie RLGD Pomorza Zachodniego, przeprowadziło spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego w sprawie Funduszy Europejskich dla Rybactwa na lata 2021 -2027 i dofinansowania ze środków nowego Programu Europejskiego Morskiego, Rybackiego i Akwakultury. Zebrane informacje, wnioski i propozycje przyszłych działań promocyjnych, informacyjnych i inwestycyjnych zostaną wykorzystane w procesie opracowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla RLGD Pomorza Zachodniego.