WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 ( sala konferencyjna).
Porządek obrad:
1) otwarcie Walnego Zebrania Członków,
2) wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza zebrania,
3) ustalenie prawomocności obrad,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) omówienie spraw bieżących i przewidywanych zamierzeń do realizacji w 2017 roku.
6) omówienie projektu uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej dla członków zwyczajnych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku,
7) podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej dla członków zwyczajnych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku,
8) wolne wnioski,
9) zamknięcie zebrania.
Ze względu na pilność sprawy proszę o niezawodne przybycie.

Prezes Zarządu
Grzegorz Jóźwiak