Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 11 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 ( sala konferencyjna).

Drugi termin Walnego Zebrania Członków (w przypadku braku quorum) ustala się na dzień 27 czerwca 2017 r. o godz. 11 30 , również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:
1) otwarcie Walnego Zebrania Członków,
2) wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza zebrania,
3) ustalenie prawomocności obrad,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) omówienie spraw bieżących i przewidywanych zamierzeń do realizacji w II półroczu 2017 roku,
6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu RLGD Pomorza Zachodniego za 2016 rok ,
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego za 2016 rok,
8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego za 2016 rok,
9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego za 2016 rok,
10) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego,
11) wolne wnioski,
12) zamknięcie zebrania.
Ze względu na pilność sprawy prosimy o niezawodne przybycie.

Prezes Zarządu
RLGD Pomorza Zachodniego
Grzegorz Jóźwiak