Aktualne wzory dokumentów wdrożeniowych

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej umieściło na swojej stronie internetowej aktualne wzory dokumentów wdrożeniowych dla Beneficjentów.
Link: www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/aktualnosci-rybackie/piorytet- 4/

Niniejsze wzory dokumentów znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Nabory wniosków – dokumenty do pobrania.