Stanowisko informacyjne na Festynie Rybaka

W dniach 1 i 2 lipca 2017r. w Dziwnowie w ramach Festynu Rybaka Stowarzyszenie RLGD Pomorza Zachodniego udzielało informacji o stowarzyszeniu i porad w zakresie składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem operacyjnym ” Rybactwo i Morze”.