Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców – Trzebiatów

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach
Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”
Termin szkolenia: 27 września 2017 r. (środa), godz. 11 00
Miejsce szkolenia: Urząd Miejski w Trzebiatowie przy ul. Rynek 1. (sala konferencyjna)