Konsultacje społeczne

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Lokalnej strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 – Procedura aktualizacji LSR, Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego rozpoczyna proces konsultacji społecznych. Tematem konsultacji społecznych jest zmiana w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przyczyny zmian w LSR:
1. Wnioski wynikające z praktycznego stosowania LSR i przeprowadzonej ewaluacji LSR(ocena skuteczności dotychczasowych działań).
1.1. Temat szczegółowy przeprowadzanej konsultacji: Aktualizacja rozdziału V LSR – Cele i wskaźniki – zmiana wskaźnika produktu z 42 na 7 w ramach:
Celu ogólnego – 1. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022 r.
Celu szczegółowego – 2.1. Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LSR do 2022 roku.
Przedsięwzięcia – 2.1.1. Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku.
2. Warunek konieczny niniejszych zmian, uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego o zmianach LSR.
3. Planowany termin posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego – październik  2018 r.
4. Terminy i miejsca konsultacji społecznych:
w ramach następujących szkoleń:
1. W dniu 10.09.2018 r. 

 W  Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie, przy ul. Rynek 1 o godz. 10.00 ( sala konferencyjna)
 W Mrzeżyńskim Centrum Sportu w Mrzeżynie, przy ul. Trzebiatowskiej 24 o godz. 13.00 ( sala konferencyjna)

2. W dniu 12.09.2018 r. 
 W Urzędzie Miejskim w Dziwnowie, przy ul. Szosowej 5 o godz. 10.00 ( sala konferencyjna)
 W Gminnym Klubie Kultury w Karnicach, przy ul. Osiedlowej 18 o godz. 13.00 ( sala konferencyjna)