Realizacja projektu współpracy

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego w ramach przedsięwzięć określonych w Lokalnej Strategi Rozwoju na lata 2014 – 2020 zrealizowało projekt współpracy pt. ” Promocja rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego, poprzez współorganizację i udział w imprezie okolicznościowej pod nazwą ” Festiwal Gwiazd Sportu” w dniach 16-18 sierpnia 2018 r. w Dziwnowie”.

W dniu 17 sierpnia 2018 r. w trakcie trwania festiwalu zorganizowano stoisko informacyjno – promocyjne na którym przeprowadzano konkursy z wiedzy o tematyce rybackiej, udzielano informacji o regionie i funkcjonowaniu RLGD Pomorza ZACHODNIEGO. W czasie trwania konkursów nawiązywano do tradycji rybackich przedstawiając historię rybołówstwa w Dziwnowie i okolicach. Dla najmłodszych przygotowano animacje o tematyce rybackiej, konkury plastyczne i zręcznościowe. Uczestnicy jako nagrody otrzymywali gadżety promocyjne. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem turystów i mieszkańców Gminy Dziwnów. Muzyka szantowa podkreślała rybacki i morski klimat imprezy.