Walne Zebranie Członków RLGDPZ

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Drugi termin Walnego Zebrania Członków (w przypadku braku quorum) ustala się na dzień 28 lutego 2019 r. o godz. 1630, również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1)     Otwarcie Walnego Zebrania Członków;

2)     Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Członków;

3)     Ustalenie prawomocności obrad;

4)     Przyjęcie porządku obrad;

5)     Omówienie spraw bieżących, przewidywanych zamierzeń do realizacji w  2019 roku oraz referowanie zagadnień zgodnie z pkt  6, 7,8,9,10,11,12,13,14  porządku obrad ;

6)     Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

7)     Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

8)     Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

9)     Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

10) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków  Rady Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

12) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 dla Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

14) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Rady Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

15) Wolne wnioski;

16) Zamknięcie zebrania.