Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 4 października  2019 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Drugi termin Walnego Zebrania Członków (w przypadku braku quorum) ustala się na dzień 4 października  2019 r. o godz. 1630, również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1)     Otwarcie Walnego Zebrania Członków;

2)     Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Członków;

3)     Ustalenie prawomocności obrad;

4)     Przyjęcie porządku obrad;

5)     Omówienie spraw bieżących, przewidywanych zamierzeń do realizacji w  IV kwartale 2019 roku oraz referowanie zagadnień zgodnie z pkt  6 i 7  porządku obrad ;

6)     Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Rady Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

7)     Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

8)    Wolne wnioski;

9)     Zamknięcie zebrania.

        Prezes Zarządu Stowarzyszenia

        RLGD Pomorza Zachodniego

        Grzegorz Jóźwiak