Szkolenie w Trzebiatowie

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”. Termin szkolenia: 8 listopada 2019 r. (piątek), godz. 11 00 .
Miejsce szkolenia: Urząd Miejski w Trzebiatowie  ul. Rynek 1  (sala konferencyjna).