II Posiedzenie Rady RLGD Pomorza Zachodniego

W dniu 22.01.2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie – sala konferencyjna odbędzie się II posiedzenie Rady RLGD Pomorza Zachodniego.

Planowany porządek obrad Rady RLGD Pomorza Zachodniego w dniu 22. 01. 2020 r.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Spisanie listy obecności.
3. Stwierdzenie quorum obrad Rady RLGD Pomorza Zachodniego.

4. Wybór Sekretarza posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego

5. Wypełnienie rejestru interesów oraz oświadczeń o poufności i bezstronności.

6. Podjęcie uchwał zgodnie z obowiązującymi procedurami w LSR na lata 2014 – 2020 dla RLGD Pomorza Zachodniego w sprawie oceny wniosków, wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia dla Beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie.
7. Wolne wnioski.
8. Zapytania członków Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
9. Zakończenie posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego.