Zaproszenie do składania ofert

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego z siedzibą w Dziwnowie zaprasza do składania ofert na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia.
Zapytanie ofertowe – zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Szkolenie w Karnicach

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza mieszkańców na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”.
Termin szkolenia : 5 marca 2018 r. (poniedziałek), godz. 12 .00 .
Miejsce szkolenia: Gminny Klub Kultury w Karnicach  przy ul. Osiedlowej 18

Szkolenie w Mrzeżynie

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza mieszkańców na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”.
Termin szkolenia : 2 marca 2018 r. (piątek), godz. 12 .00 .
Miejsce szkolenia:Mrzeżyńskie Centrum Sportu w Mrzeżynie przy ul. Mikołaja Kopernika 32.

RLGD Pomorza Zachodniego w Berlinie

W dniach 25.01.2018 r. – 28.01.2018 r. Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego brało udział w konferencji rybackiej w Berlinie pn. “Działania prośrodowiskowe w racjonalnej gospodarce rybackiej “, połączonej z uczestnictwem Polskich Organizacji Rybackich jako wystawców w targach Grune Woche , przygotowanej przez Organizację Producentów ryb Jesiotrowatych wspólnie z Instytutem rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Morskim instytutem Rybackim, Zarządem Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Stowarzyszeniem Producentów Ryb Łososiowatych.

Szkolenie w Trzebiatowie

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne w sprawie zmian w lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020 i szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”.
Termin szkolenia i konsultacji społecznych: 1 lutego 2018 r. (czwartek), godz. 12 30 .
Miejsce szkolenia: Urząd Miejski w Trzebiatowie przy ul. Rynek 1. (sala konferencyjna).

Szkolenie w Dziwnowie

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne w sprawie zmian w lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020 i szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”.
Termin szkolenia i konsultacji społecznych: 1 lutego 2018 r. (czwartek), godz. 10 00 .
Miejsce szkolenia: Urząd Miejski w Dziwnowie przy ul. Szosowa 5. (sala konferencyjna).