Stanowisko informacyjne na Festynie Rybnym

Uprzejmie informujemy że, w ramach V Mrzeżyńskiego Festynu Rybnego Na Pomorskiej Drodze Świętego Jakuba tgz. Święto Flądry w dniach od 4 sierpnia do dnia 5 sierpnia 2018 r. w Mrzeżynie na zorganizowanym stoisku były udzielane porady i informacje dla Beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020.

Stoisko informacyjno – promocyjne

Uprzejmie informujemy że, w ramach V Mrzeżyńskiego Festynu Rybnego Na Pomorskiej Drodze Świętego Jakuba tgz. Święto Flądry w dniach od 4 sierpnia do dnia 5 sierpnia 2018 r. w Mrzeżynie na zorganizowanym stoisku będą udzielane porady i informacje dla Beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020.

Ankieta badająca jakość udzielonego doradztwa

Szanowni Państwo,
W celu oceny i ustawicznego podnoszenia jakości doradztwa świadczonego przez pracowników Biura RLGD Pomorza Zachodniego prosimy uprzejmie o wypełnianie ankiety, dzięki której możliwe będzie zbadanie Państwa satysfakcji z otrzymanego doradztwa. Zawarcie w ankiecie swoich uwag i opinii pozwoli nam udoskonalić prowadzone formy wsparcia, dostosowując je do Państwa potrzeb. Ankieta jest anonimowa. Czytaj dalej

Stanowisko informacyjne na Festynie Rybaka

W dniach 7 i 8 lipca 2018 r. w Dziwnowie w ramach Festynu Rybaka Stowarzyszenie RLGD Pomorza Zachodniego udzielało informacji o stowarzyszeniu i porad w zakresie składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem operacyjnym ” Rybactwo i Morze”.

Stoisko informacyjno – promocyjne

Uprzejmie informujemy że, w ramach Festynu Morskiego – Ster na Dziwnów który odbędzie się w Dziwnowie w dniach od 7 lipca do 8 lipca 2018 r. na zorganizowanym stoisku
będą udzielane porady i informacje dla Beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020.

Walne Zebranie Członków RLGDPZ

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).
Drugi termin Walnego Zebrania Członków (w przypadku braku quorum) ustala się na dzień 28 czerwca 2018 r. o godz. 17:30, również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).
Pobierz zawiadomienie

Zaproszenie do składania ofert.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego z siedzibą w Dziwnowie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi dotyczącej wynajmu sceny – na imprezę pod nazwą „Festiwal Gwiazd Sportu” w dniach 16-18 sierpnia 2018 roku w Dziwnowie. Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia.
Pobierz załącznik