SZKOLENIE I POSIEDZENIE RADY RLGD POMORZA ZACHODNIEGO

W dniu 14.09.2023 r.(czwartek) o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie – sala konferencyjna odbędzie się szkolenie i posiedzenie Rady RLGD Pomorza Zachodniego.

Planowany porządek obrad Rady RLGD Pomorza Zachodniego w dniu  14.09.2023 r.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Spisanie listy obecności.
3. Stwierdzenie quorum obrad Rady RLGD Pomorza Zachodniego.

4. Wybór Sekretarza posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady RLGD Pomorza Zachodniego

6.     Szkolenie dla Członków Rady RLGD Pomorza Zachodniego z następujących zagadnień:

–       zasady przyznawania pomocy w ramach PO Rybactwo i Morze oraz LSR – zmiany i aktualizacja obowiązujących przepisów,

–       procedura wyboru operacji i kryteria wyboru operacji – zmiany i aktualizacja obowiązujących przepisów,

–       zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy – zmiany i aktualizacja obowiązujących przepisów.

7. Referowanie wniosków w ramach ogłoszonego naboru.
8. Wypełnienie rejestru interesów oraz oświadczeń o poufności i bezstronności.
9. Rozpatrzenie i ocena wniosków w ramach ogłoszonego naboru.
10. Zliczenie punktów.

11. Podjęcie uchwał zgodnie z obowiązującymi procedurami w LSR na lata 2014 – 2020 dla RLGD Pomorza Zachodniego w sprawie oceny wniosków, wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia dla Beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie.

12. Wolne wnioski.

13. Zapytania członków Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
14. Zakończenie posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego.  

SZKOLENIE W MRZEŻYNIE

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 

Programu Operacyjnego ” RYBACTWO I MORZE 2014 -2020 “. Termin szkolenia: 14 sierpnia 2023 r.(poniedziałek), godz. 11.00. Miejsce szkolenia: Mrzeżyńskie Centrum Sportu ul. Aleja Tysiąclecia 32 A

SZKOLENIE W REWALU

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 

Programu Operacyjnego ” RYBACTWO I MORZE 2014 -2020 “. Termin szkolenia: 11 sierpnia 2023 r.(piątek), godz. 10.00 Miejsce szkolenia: Urząd Gminy w Rewalu ul. Adama Mickiewicza 19 (sala konferencyjna) 

SZKOLENIE W TRZEBIATOWIE

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego ” RYBACTWO I MORZE 2014 -2020 “. Termin szkolenia: 10 sierpnia 2023 r.(czwartek), godz. 11.00. Miejsce szkolenia: Urząd Miejski w Trzebiatowie ul. Rynek 1 (sala konferencyjna) 

SZKOLENIE W DZIWNOWIE

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego ” RYBACTWO I MORZE 2014 -2020 “. Termin szkolenia: 9 sierpnia 2023 r.(środa), godz. 10.00. Miejsce szkolenia: Urząd Miejski w Dziwnowie ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna)