Szkolenie w Trzebiatowie

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”. Termin szkolenia: 8 listopada 2019 r. (piątek), godz. 11 00 .
Miejsce szkolenia: Urząd Miejski w Trzebiatowie  ul. Rynek 1  (sala konferencyjna).

Szkolenie w Dziwnowie

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”. Termin szkolenia: 7 listopada 2019 r. (czwartek), godz. 11 00 .
Miejsce szkolenia: Urząd Miejski w Dziwnowie ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Szkolenie w Mrzeżynie

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”. Termin szkolenia: 21 października 2019 r. (poniedziałek), godz. 13 00 .
Miejsce szkolenia: Mrzeżyńskie Centrum Sportu  ul. Aleja Tysiąclecia  32 A

Szkolenie w Trzebiatowie

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”. Termin szkolenia: 21 października 2019 r. (poniedziałek), godz. 10 00 .
Miejsce szkolenia: Urząd Miejski w Trzebiatowie  ul. Rynek 1  (sala konferencyjna).

Szkolenie w Karnicach

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”. Termin szkolenia: 22 października 2019 r. (wtorek), godz. 13 30 .
Miejsce szkolenia: Gminny Klub Kultury w Karnicach ul. Osiedlowa 18  (sala konferencyjna).

Szkolenie w Rewalu

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”. Termin szkolenia: 22 października 2019 r. (wtorek), godz. 10 00 .
Miejsce szkolenia: Urząd Gminy w Rewalu ul. Adama Mickiewicza 19 (sala konferencyjna).

Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 4 października  2019 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Drugi termin Walnego Zebrania Członków (w przypadku braku quorum) ustala się na dzień 4 października  2019 r. o godz. 1630, również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1)     Otwarcie Walnego Zebrania Członków;

2)     Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania Członków;

3)     Ustalenie prawomocności obrad;

4)     Przyjęcie porządku obrad;

5)     Omówienie spraw bieżących, przewidywanych zamierzeń do realizacji w  IV kwartale 2019 roku oraz referowanie zagadnień zgodnie z pkt  6 i 7  porządku obrad ;

6)     Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Rady Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

7)     Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego;

8)    Wolne wnioski;

9)     Zamknięcie zebrania.

        Prezes Zarządu Stowarzyszenia

        RLGD Pomorza Zachodniego

        Grzegorz Jóźwiak

Dożynki w Karnicach z RLGD

W dniu 7 września 2019 r. w czasie dożynek gminnych w Karnicach, Stowarzyszenie RLGD Pomorza Zachodniego udzielało informacji o stowarzyszeniu i porad w zakresie składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem operacyjnym ” Rybactwo i Morze”. Dla uczestników rozdawano gadżety promocyjne.