Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury aktualizacji LSR

Zarząd Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego, zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju dla Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego (zwanej dalej LSR) informuje, że rozpoczyna procedurę aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego.

Czytaj dalej „Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury aktualizacji LSR”

Komunikat – praca zdalna

W związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS -Cov-2 do odwołania wprowadza się następujące zasady zdalnej pracy Biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego:

Interesanci obsługiwani są wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach pracy biura tj.od godz. 7.00 – do godz. 15.00.

W pilnych sprawach istnieje możliwość bezpośredniej wizyty, tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Pracownik w tym przypadku oceni, czy osobista wizyta jest niezbędna.tel. 914436155tel. 603452988

e-mail: biuro@rlgdpz.pl

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że dzień 24 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników biura Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego, w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy 1 stycznia 2022 r.(sobota)

Podpisanie umowy

W dniu 13. 12. 2021 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Wicemarszałek Województwa  Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz i Prezes Zarządu Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego Grzegorz Jóźwiak podpisali umowę na dofinansowanie kosztów bieżących i aktywizacji dla RLGD Pomorza zachodniego na 2022 rok, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.