OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY AKTUALIZACJI LSR

Zarząd Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego, zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju dla Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego (zwanej dalej LSR) informuje, że rozpoczyna procedurę aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego.

Czytaj dalejOBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY AKTUALIZACJI LSR

Stoisko informacyjno – promocyjne na Festynie Rybnym w Mrzeżynie

W ramach VII Mrzeżyńskiego Festynu Rybnego Na Pomorskiej Drodze Świętego Jakuba tgz. Święto Flądry w dniach od 6 sierpnia do dnia 7 sierpnia 2022 r. w Mrzeżynie na zorganizowanym stoisku były udzielane porady i informacje dla Beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020. Rozdawano gadżety promocyjne i ulotki informacyjne o Stowarzyszeniu RLGD Pomorza Zachodniego.

Stoisko informacyjno – promocyjne na Festynie Rybaka

W dniu 9 lipca 2022 r. w Dziwnowie w ramach Festynu Rybaka Stowarzyszenie RLGD Pomorza Zachodniego udzielało informacji o stowarzyszeniu i porad w zakresie składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem operacyjnym ” Rybactwo i Morze”.  Rozdawano gadżety promocyjne i ulotki informacyjne.

Konferencja

W dniach 17-18 maja 2022 roku Stowarzyszenie RLGD Pomorza Zachodniego brała udział w konferencji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju, której tematem było podsumowanie wdrażania LSR oraz projekty rozporządzeń dotyczących nowego okresu programowania.