Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców – Rewal

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach
Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”
Termin szkolenia: 29 września 2017 r. (piątek), godz. 1200
Miejsce szkolenia: Urząd Gminy w Rewalu przy ul. Szkolnej 1. (sala konferencyjna)

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców – Trzebiatów

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach
Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”
Termin szkolenia: 27 września 2017 r. (środa), godz. 11 00
Miejsce szkolenia: Urząd Miejski w Trzebiatowie przy ul. Rynek 1. (sala konferencyjna)

Stanowisko informacyjne w Karnicach

W dniu 2 września 2017r. w czasie dożynek powiatowo – gminnych w Karnicach Stowarzyszenie RLGD Pomorza Zachodniego udzielało informacji o stowarzyszeniu i porad w zakresie składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem operacyjnym ” Rybactwo i Morze”.

Informacja

Wyniki ogłoszonego naboru nr1/2017 – W związku z zakończonym procesem wyboru operacji na dofinansowanie w ramach przeprowadzonego Naboru wniosków nr 1/2017 w zakładce Nabór wniosków umieszczono Protokół z posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego z dnia 11.08.2017r. i listy rankingowe ocenionych operacji.

Stanowisko informacyjne na Festynie Rybaka

W dniach 1 i 2 lipca 2017r. w Dziwnowie w ramach Festynu Rybaka Stowarzyszenie RLGD Pomorza Zachodniego udzielało informacji o stowarzyszeniu i porad w zakresie składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem operacyjnym ” Rybactwo i Morze”.