Zarząd

Prezes Zarządu – Grzegorz Jóźwiak

Wiceprezes Zarządu – Robert Skraburski

Sekretarz – Tomasz Karapuda

Członek Zarządu – Andrzej Sielicki

Członek Zarządu – Szymon Klimko

Członek Zarządu – Andrzej Mazur