Zarząd

Prezes Zarządu – Grzegorz Jóźwiak

Wiceprezes Zarządu – Tomasz Oświęcimski

Sekretarz – Tomasz Karapuda

Członek Zarządu – Emilia Szafran

Członek Zarządu – Szymon Klimko

Członek Zarządu – Andrzej Mazur