Harmonogram realizacji Planu komunikacji

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego na 2017 rok.

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego na 2018 rok.