Składka członkowska

Członkowie zwyczajni – jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 450 zł. miesięcznie.

Członkowie zwyczajni – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne w wysokości 10 zł. miesięcznie.

Członkowie zwyczajni – osoby fizyczne są zwolnione z uiszczania składek członkowskich.