Dokumenty do pobrania

Księga wizualizacji znaku 2014-2020_wer-1-1

Wzory wniosków – aktualne do 28 maja 2017 r. ,

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
BIZNES PLAN UPROSZCZONY 2014-2020
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Wzory umów – aktualne do 28 maja 2017 r. ,

WZÓR UMOWY NA DOFINANSOWANIE
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY NA DOFINANSOWANIE – ZESTAWIENIE FINANSOWO – KSIĘGOWE
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NA DOFINANSOWANIE WNIOSEK O WYPŁATĘ ZALICZKI
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY NA DOFINANSOWANIE- WNIOSEK O ZALICZKĘ
ZAŁACZNIK NR 4 DO UMOWY NA DOFINANSOWANIE – HARMONOGRAM DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH, SZKOLENIOWYCH I PROMOCYJNYCH

Wzory wniosków aktualne od 29 maja 2017 r.

instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Formularz wniosku o płatność
Biznes plan uproszczony
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Formularz wniosku o dofinansowanie

Wzory umów aktualne od 29 maja 2017 r.

Wzór umowy o dofinansowanie
Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo – finansowe operacji
Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki
Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki
Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych
Wzór protestu

Wzory wniosków aktualne od 14.07.2017 r.

BIZNES PLAN UPROSZCZONY
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Wzory umów aktualne od 14.07.2017 r.

_WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE
ZAŁĄCZNIK NR.1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE – ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI
ZAŁĄCZNIK NR. 2 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE – HARMONOGRAM WYPŁATY ZALICZKI
ZAŁĄCZNIK NR.3 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE – WNIOSEK BENEFICJENTA O WYPŁATĘ ZALICZKI
ZAŁĄCZNIK NR.4 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE – HARMONOGRAM DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH, SZKOLENIOWYCH

Wzory wniosków aktualne od 6 września 2017 r.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE(1)
BIZNES PLAN UPROSZCZONY 2014 -2020 1
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1

Wzory umów aktualne od 6 września 2017r.

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE 1
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE ZESTAWIENIE FINANSOWO – RZECZOWE OPERACJI 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE – HARMONOGRAM ZALICZKI 1
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE – HARMONOGRAM WYPŁATY ZALICZKI 1
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY O DOFINANSOWANIE – HARMONOGRAM DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH, SZKOLENIOWYCH I PROMOCYJNYCH 1

Wzory umów aktualne od 9 kwietnia 2018r.

Wzór umowy o dofinansowanie aktualny od 09.04.2018 r.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie dotyczące niezakończenia operacji.
Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.

AKTUALNE DOKUMENTY DLA BENEFICJENTÓW OD 22 CZERWCA 2018 R.
1.Wzór wniosku o dofinansowanie i pozostałe dokumenty aktualne od 22 czerwca 2018 r.
Formularz-wniosku-o-dofinansowanie
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Załącznik nr 1 instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (1)
Biznes plan uproszczony 2014-2020
Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie dotyczące niezakończenia operacji.
Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie-właściciela(i)lub współwłaściciela(i) nieruchomości- klauzula RODO
Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie- małżonek beneficjenta i współwłaściciela – klauzula RODO
Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie- pełnomocnika wnioskodawcy(beneficjenta) będącego osobą fizyczną – klauzula RODO
Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie – reprezentanta wnioskodawcy(beneficjenta)będącego osobą fizyczną klauzula RODO

2. Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami aktualny od 22 czerwca 2018 r.
Wzór umowy o dofinansowanie
Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie finansowo – rzeczowe
Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki
Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych
Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek beneficjenta o wypłatę zaliczki

3. Wzór wniosku o płatność i pozostałe dokumenty aktualne od 22 czerwca 2018 roku.
Formularz-wniosku-o-płatność
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność
Oświadczenie do wniosku o płatność – uczestnika szkolenia- warsztatów – klauzula RODO
Oświadczenie do wniosku o płatność -pełnomocnika wnioskodawcy (beneficjenta) będąego osobą fizyczną – klauzula RODO
Oświadczenie do wniosku o płatność – reprezentanta wnioskodawcy (beneficjenta) będącego osobą fizyczną – klauzula RODO

AKTUALNE DOKUMENTY DLA BENEFICJENTÓW OD 22 PAŹDZIERNIKA 2018 R
1. Wzór wniosku o dofinansowanie i pozostałe dokumenty aktualne od 22 października 2018 r.
Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis. (3)
Formularz wniosku o dofinansowanie
Biznes plan uproszczony 2014-2020
Oświadczenie-do-wniosku-o-dofinansowanie-dotyczące-realizacji-zasady-równości-szans-i-niedyskryminacji-w-tym-dostępności-dla-osób-niepełnosprawnych (22)
Oświadczenie pełnomocnika wnioskodawcy(beneficjenta) będącego osobą fizyczną – klauzula RODO
Oświadczenie małżonka beneficjenta i współwłaściciela – klauzula RODO
Oświadczenie reprezentanta wnioskodawcy(beneficjenta) będącego osobą fizyczną – klauzula RODO
Oświadczenie właściciela(i)lub współwłaściciela(i) nieruchomości – klauzula RODO
Oświadczenie-do-wniosku-o-dofinansowanie-dotyczące-niezakończenia-operacji
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

 

2. Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami aktualny od 1 października 2019 r.

3. Wzór wniosku o płatność i pozostałe dokumenty aktualne od 22 października 2018 r. 
Formularz wniosku o płatność
Instrukcja wypełniania wnisku o płatność
Oświadczenie do wniosku o platność reprezentanta wnioskodawcy(beneficjenta) będącego osobą fizyczną – klauzula RODO
Oświadczenie do wniosku o płatność pełnomocnika wnioskodawcy(beneficjenta) będącego osobą fizyczną – klauzula RODO
Oświadczenie do wniosku o płatność uczestnika szkolenia – warsztatów – klauzula RODO
Załącznik nr 1 do instrukcji wniosku o płatność