Spotkanie konsultacyjne

W dniu 13 grudnia 2023 r. w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach Stowarzyszenie RLGD Pomorza Zachodniego, przeprowadziło spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego w sprawie Funduszy Europejskich dla Rybactwa na lata 2021 -2027 i dofinansowania ze środków nowego Programu Europejskiego Morskiego, Rybackiego i Akwakultury. Zebrane informacje, wnioski i propozycje przyszłych działań promocyjnych, informacyjnych i inwestycyjnych zostaną wykorzystane w procesie opracowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla RLGD Pomorza Zachodniego.

Konsultacje w Karnicach

W dniu 13 grudnia 2023 r. o godz. 12.00 w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach przy ul. Osiedlowej 18 odbędą się konsultacje z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego w sprawie Funduszy Europejskich dla Rybactwa na lata 2021-2027 i dofinansowania ze środków nowego programu Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury. Zgłoszone uwagi w zakresie potrzeb, planowanych inwestycji i projektów zostaną wykorzystane przy tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.    

Spotkanie konsultacyjne

W dniu 23 listopada 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie Stowarzyszenie RLGD Pomorza Zachodniego przeprowadziło spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie Funduszy Europejskich dla Rybactwa na lata 2021-2027 i dofinansowania ze środków nowego Programu Europejskiego Morskiego, Rybackiego i Akwakultury. Zebrane informacje, wnioski i projekty przyszłych działań inwestycyjnych zostaną wykorzystane w procesie opracowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla RLGD Pomorza Zachodniego.