Konsultacje w Karnicach

W dniu 13 grudnia 2023 r. o godz. 12.00 w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach przy ul. Osiedlowej 18 odbędą się konsultacje z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego w sprawie Funduszy Europejskich dla Rybactwa na lata 2021-2027 i dofinansowania ze środków nowego programu Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury. Zgłoszone uwagi w zakresie potrzeb, planowanych inwestycji i projektów zostaną wykorzystane przy tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.