Rada

Przewodniczący – Lech Puzdrowski , reprezentujący sektor publiczny

Wiceprzewodniczący – Radosław Mackiewicz, reprezentujący sektor publiczny

Członek – Grzegorz Hołdyński, reprezentujący sektor gospodarczy w tym rybacki

Członek – Mirosław Gurgul, reprezentujący sektor gospodarczy w tym rybacki

Członek – Bogdan Polakiewicz, reprezentujący sektor gospodarczy w tym rybacki

Członek – Marian Maliński, reprezentujący sektor publiczny

Członek – Agnieszka Skotni, reprezentująca sektor społeczny

Członek – Anna Modrzejewska, reprezentująca sektor społeczny

Członek – Stanisław Marzec, reprezentujący sektor społeczny

Członek – Zbigniew Zieliński, reprezentujący sektor społeczny

Członek – Agnieszka Wirszyc- Maruszewska, reprezentująca sektor społeczny

Członek – Jarosław Szysz, reprezentujący sektor gospodarczy

Członek – Stefan Liszewski reprezentujący sektor gospodarczy

Członek – Łukasz Dzioch reprezentujący sektor publiczny

Członek – Sylwia Borczyk – reprezentująca sektor gospodarczy w tym rybacki

Członek – Maciej Zieliński – reprezentujący sektor publiczny
Członek – Agnieszka Tasarz, reprezentująca sektor gospodarczy w tym rybacki