Protokoły z posiedzenia Rady

Protokół z posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego w dniu 11.08.2017 r.
Protokół z posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego w dniu 08.09.2017 r.
strona 1 strona 2 – protokół, strona 3- protokół, strona 4- protokół, strona 5- protokół
Protokół z posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego w dniu 08.01.2018 r.
część 1 , część 2
Protokół z posiedzeń rady w dniu 09.05.2018 i 14.05.2018 r.
SCAN PROTOKOŁU
Protokół z posiedzeń rady w dniu 6.11.2018r. i 14.11.2018 r.
Protokół z wyboru operacji – Nabór 4-2018

Protokół z posiedzeń rady w dniu 13.01.2020 r. i 22.01.2020 r..
Protokół z wyboru operacji Nabór 5 2019

Protokół z posiedzeń Rady w dniu 02.02.2021 r. i 11.02.2021 r.

Protokół z posiedzeń Rady w dniu 17.02.2022 r. i 28.02.2022 r.

Protokół z posiedzeń Rady w dniu 22.06.2022 r. i 29.06.2022 r.

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 21.03.2023 r. i w dniu 29.03.2023 r.