Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizowanych operacji

ZESTAWIENIE RZECZOWO -FINANSOWE ZREALIZOWANYCH OPERACJI – WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE
ZESTAWIENIE RZECZOWO -FINANSOWE ZREALIZOWANYCH OPERACJI – KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA 2016 ROK
– strona 1
– strona 2
ZESTAWIENIE RZECZOWO -FINANSOWE ZREALIZOWANYCH OPERACJI – KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA 2017 ROK
– strona 1
– strona 2

ZESTAWIENIE RZECZOWO -FINANSOWE ZREALIZOWANYCH OPERACJI – KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA 2018