Charakterystyka i cele działalności

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego powstało w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz.427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634) i ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 378). Inicjatorem dla podjęcia rozmów w sprawie zawiązania stowarzyszenia był Burmistrz Dziwnowa Grzegorz Jóźwiak. Wynikiem zapoczątkowanych przez Burmistrza Dziwnowa działań, było podpisanie w dniu 02.06.2015r.w Dziwnowie listu intencyjnego w sprawie podjęcia wspólnych działań zmierzających do utworzenia i funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka. Współpracę w tym zamierzeniu podjęła Gmina Dziwnów, Gmina Świerzno, Gmina Gołczewo, Gmina Rewal, Gmina Karnice, Gmina Płoty.
Mapa obszaru Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego
Ogólnym celem działalności stowarzyszenia jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru objętego przyjętą Lokalną Strategią Rozwoju do 2022 roku.
Natomiast cele szczegółowe to:
1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 roku.
2. Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LSR do 2022 roku.
3. Aktywizacja społeczności rybackiej do 2022 roku.

Organami władzy w stowarzyszeniu są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
4. Rada.

W dniu 24.09.2015 r., pod numerem 0000577003 stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.