Spotkanie konsultacyjne

W dniu 23 listopada 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie Stowarzyszenie RLGD Pomorza Zachodniego przeprowadziło spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie Funduszy Europejskich dla Rybactwa na lata 2021-2027 i dofinansowania ze środków nowego Programu Europejskiego Morskiego, Rybackiego i Akwakultury. Zebrane informacje, wnioski i projekty przyszłych działań inwestycyjnych zostaną wykorzystane w procesie opracowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla RLGD Pomorza Zachodniego.