Szkolenie dla Członków Rady RLGD Pomorza Zachodniego

W dniu 24.09.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie ( sala konferencyjna)  odbędzie się szkolenie dla Członków Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego.Tematyka szkolenia:
1. Zasady przyznawania pomocy w ramach PO Rybactwo i Morze oraz LSR.
2. Procedura wyboru operacji i kryteria wyboru operacji.
3. Zasady wypełniania kart oceny wniosków o przyznanie pomocy. 4. Zasady przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów  oraz prawidłowość wpisywanych uzasadnień

Szkolenie w Dziwnowie

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”. Termin szkolenia: 24 września 2019 r. (wtorek), godz. 10 00 .
Miejsce szkolenia: Urząd Miejski w Dziwnowie ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Stanowisko informacyjno – promocyjne na Festynie Rybnym w Mrzeżynie

W ramach VI Mrzeżyńskiego Festynu Rybnego Na Pomorskiej Drodze Świętego Jakuba tgz. Święto Flądry w dniach od 3 sierpnia do dnia 4 sierpnia 2019 r. w Mrzeżynie na zorganizowanym stoisku były udzielane porady i informacje dla Beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020. Rozdawano gadżety promocyjne i ulotki informacyjne o Stowarzyszeniu RLGD Pomorza Zachodniego.

Stoisko informacyjno – promocyjne na Festynie Rybaka.

W dniach 6 i 7 lipca 2019 r. w Dziwnowie w ramach Festynu Rybaka Stowarzyszenie RLGD Pomorza Zachodniego udzielało informacji o stowarzyszeniu i porad w zakresie składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem operacyjnym ” Rybactwo i Morze”.  Rozdawano gadżety promocyjne i ulotki informacyjne.

„Piknik nad Odrą” z RLGD Pomorza Zachodniego

W dniu 11 maja 2019 r. w czasie festynu ” Piknik nad Odrą ” w Szczecinie, Stowarzyszenie RLGD Pomorza Zachodniego udzielało informacji o stowarzyszeniu i porad w zakresie składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4 ” Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym ” Rybactwo i Morze”. Dla uczestników rozdawano gadżety promocyjne. 

Szkolenie i konsultacje społeczne w Dziwnowie

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza  mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020” na szkolenie i  konsultacje społeczne w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 
Termin szkolenia i konsultacji społecznych: 25 stycznia 2019 r. (piątek), godz. 12 00 .
Miejsce szkolenia: Urząd Miejski w Dziwnowie ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).