Stoisko informacyjno – promocyjne na Festynie Rybaka

W dniu 9 lipca 2022 r. w Dziwnowie w ramach Festynu Rybaka Stowarzyszenie RLGD Pomorza Zachodniego udzielało informacji o stowarzyszeniu i porad w zakresie składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem operacyjnym ” Rybactwo i Morze”.  Rozdawano gadżety promocyjne i ulotki informacyjne.

Konferencja

W dniach 17-18 maja 2022 roku Stowarzyszenie RLGD Pomorza Zachodniego brała udział w konferencji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju, której tematem było podsumowanie wdrażania LSR oraz projekty rozporządzeń dotyczących nowego okresu programowania.

Konferencja w Mielnie

W dniach 28-29 kwietnia 2022 r. w Mielnie Stowarzyszenie RLGD Pomorza Zachodniego brało udział w konferencji na której przekazano prezydencję w Sieci Zachodniopomorskiej RLGD z Mieleńskiej Lokalnej Grupy rybackiej RLGD Morze i Parsęta w Kołobrzegu.

Komunikat

Informujemy, że w zakładce NABÓR WNIOSKÓW, podzakładka DOKUMENTY DO POBRANIA umieszczono aktualne wzory dokumentów dla BENEFICJENTÓW obowiązujące od dnia 20.04.2022 r. Będą one wymagane w trakcie ogłoszonego naboru wniosków Nr 8/ 2022 przeprowadzonego w terminie od dnia 16.05.2022 r. do dnia 31.05.2022 r.

Szkolenie w Mrzeżynie

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”. Termin szkolenia:   25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek), godz. 11.00  Miejsce szkolenia: Mrzeżyńskie Centrum Sportu  ul. Aleja Tysiąclecia  32 A 

Szkolenie w Trzebiatowie

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”. Termin szkolenia: 26 kwietnia 2022 r. (wtorek), godz. 11 00.
Miejsce szkolenia: Urząd Miejski w Trzebiatowie ul. Rynek 1 – sala konferencyjna