Spotkanie  konsultacyjne

W dniu 8 listopada 2023 r. w Urzędzie Gminy w Rewalu Stowarzyszenie RLGD Pomorza Zachodniego przeprowadziło spotkanie  konsultacyjne z przedstawicielami sektora rybackiego w sprawie Funduszy Europejskich dla Rybactwa na lata 2021-2027 i dofinansowania ze środków nowego Programu Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury.

Zebrane informacje, wnioski i projekty przyszłych działań inwestycyjnych zostaną wykorzystane w procesie opracowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla RLGD Pomorza Zachodniego.