Ankieta

W związku z rozpoczęciem prac nad Lokalną Strategią Rozwoju obszarów rybackich na lata 2021-2027, Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego, zaprasza:

1)     Armatorów statku  rybackiego o polskiej przynależności, na który została wydana licencja połowowa i nie została zawieszona lub cofnięta;

2)     Podmioty prowadzące na obszarach morskich chów lub hodowlę organizmów morskich;

3)     Uprawnionych do rybactwa, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r., poz.883 z późn. zm.);

4)     Podmioty wykonujące działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych;

5)     Zakłady przetwórstwa produktów rybnych wykonujący działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 10.20.Z. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

6)     Uznane organizacje producentów, związki organizacji producentów lub organizacje międzybranżowe o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 678 z późn. zm.);

7) Przedstawicieli pozostałych sektorów gospodarczych, publicznych – samorządowych i społecznych 

 działających na terenie gmin: Dziwnów, Rewal, Karnice, Świerzno, Golczewo, Trzebiatów i Płoty do wzięcia udziału w procesie jej tworzenia. Jednocześnie prosimy o zgłaszanie pomysłów, które Państwa zdaniem powinny być wspierane w jej ramach. Prosimy o wypełnienie poniższych ankiet.