Spotkanie konsultacyjne w Rewalu 

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego, zaprasza:

1)     Armatorów statku  rybackiego o polskiej przynależności, na który została wydana licencja połowowa i nie została zawieszona lub cofnięta;

2)     Podmioty prowadzące na obszarach morskich chów lub hodowlę organizmów morskich;

3)     Uprawnionych do rybactwa, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r., poz.883 z późn. zm.);

4)     Podmioty wykonujące działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych;

5)    Zakłady przetwórstwa produktów rybnych wykonujący działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD 10.20.Z. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

6)   Uznane organizacje producentów, związki organizacji producentów lub organizacje międzybranżowe o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 678 z późn. zm.);

7) Pozostałych przedsiębiorców  działających na terenie gmin: Dziwnów, Rewal, Karnice, Świerzno, Golczewo, Trzebiatów i Płoty 

ns spotkanie konsultacyjne w sprawie Funduszy Europejskich dla Rybactwa na lata 2021-2027 i dofinansowania ze środków nowego Programu Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, które odbędzie się w dniu 8 listopada (środa) 2023 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Rewalu , ul. Adama Mickiewicza 19 ( sala konferencyjna).Państwa uwagi w zakresie potrzeb, planowanych inwestycji i projektów zostaną wykorzystane przy tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.