Walne zebranie Członków RLGD Pomorza Zachodniego

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 18 października 2023 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Drugi termin Walnego Zebrania Członków (w przypadku braku quorum) ustala się na dzień 18 października 2023 r o godz. 1630 , również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).
Porządek obrad:

1)     otwarcie Walnego Zebrania Członków,

2)     wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza zebrania,

3)     ustalenie prawomocności obrad,

4)     przyjęcie porządku obrad,

5)     omówienie spraw bieżących i przewidywanych zamierzeń do realizacji w IV kwartale 2023 roku oraz referowanie zagadnień zgodnie z pkt 6,7,8, porządku obrad,

6)     podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego,

7)     podjęcie uchwały w sprawie ustalenia znowelizowanego Regulaminu Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego,

8)     podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego,

9)     wolne wnioski,

10) zamknięcie zebrania.