Walne Zebranie Członków RLGD Pomorza Zachodniego 

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2024 r. o godz. 1530 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).

Drugi termin Walnego Zebrania Członków (w przypadku braku quorum) ustala się na dzień 10 stycznia 2024 r. o godz. 1600, również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 (sala konferencyjna).
Porządek obrad:

1)     otwarcie Walnego Zebrania Członków,

2)     wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza zebrania,

3)     ustalenie prawomocności obrad,

4)     przyjęcie porządku obrad,

5)     omówienie spraw bieżących i przewidywanych zamierzeń do realizacji w I kwartale 2024 roku oraz referowanie zagadnienia zgodnie z pkt 6 porządku obrad,

6)     podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej dla członków zwyczajnych jednostek samorządu terytorialnego Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego w 2024 roku.  

7)     wolne wnioski,

8)     zamknięcie zebrania.