Szkolenie w Trzebiatowie

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zaprasza na szkolenie mieszkańców i potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE 2014 – 2020”. Termin szkolenia: 7 grudnia 2021 r. (wtorek), godz. 11 00 .
Miejsce szkolenia: Trzebiatowski Ośrodek Kultury (czytelnia), ul. Wojska Polskiego 67