Stanowisko informacyjne w Trzebiatowie

W dniu 17 września 2017r. w czasie dożynek gminnych w Trzebiatowie Stowarzyszenie RLGD Pomorza Zachodniego w ramach działań promocyjnych udzielało informacji o stowarzyszeniu i porad w zakresie składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem operacyjnym ” Rybactwo i Morze”.