Posiedzenie Rady RLGD Pomorza Zachodniego

Posiedzenie Rady RLGD Pomorza Zachodniego w dniu 03.01.2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie – sala konferencyjna.

Planowany porządek obrad Rady RLGD Pomorza Zachodniego w dniu 03.01.2018r.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Spisanie listy obecności.
3. Stwierdzenie quorum obrad Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
4. Referowanie wniosków złożonych w konkursie.
5. Wypełnienie rejestru interesów oraz oświadczeń o poufności i bezstronności.
6. Rozpatrzenie i ocena wniosków złożonych w konkursie.
7. Zliczenie punktów.
8. Podjęcie uchwał zgodnie z obowiązującymi procedurami w LSR na lata 2014 – 2020 dla
RLGD Pomorza Zachodniego w sprawie oceny wniosków, wyboru operacji i ustalenia
kwoty wsparcia dla Beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie.
9. Wolne wnioski.
10. Zapytania członków Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
11. Zakończenie posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego.