II Posiedzenie Rady RLGD Pomorza Zachodniego

W dniu 28.02.2022 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie – sala konferencyjna odbędzie się II posiedzenie Rady RLGD Pomorza Zachodniego.

Planowany porządek obrad Rady RLGD Pomorza Zachodniego w dniu 28. 02. 2022 r.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Spisanie listy obecności.
 3. Stwierdzenie quorum obrad Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
 4. Wybór Sekretarza posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego
 5. Wypełnienie rejestru interesów oraz oświadczeń o poufności i bezstronności.
 6. Podjęcie uchwał zgodnie z obowiązującymi procedurami w LSR na lata 2014 – 2020 dla RLGD Pomorza Zachodniego w sprawie oceny wniosków, wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia dla Beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zapytania członków Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
 9. Zakończenie posiedzenia Rady RLGD Pomorza Zachodniego.
 10. INFORMACJA DODATKOWA – ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIU W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID – 19.
 11. Do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dziwnowie należy wchodzić
  pojedynczo z zachowaniem 1,5 m dystansu społecznego.
 12. Miejsca w trakcie posiedzenia mogą być zajmowane na przemian z zachowaniem jednego wolnego miejsca między członkami Rady.
 13. Płyn do dezynfekcji rąk będzie zabezpieczony w miejscu bezpośrednio przed
  wejściem do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dziwnowie.
 14. W trakcie posiedzenia obowiązuje maseczka ochronna zasłaniająca usta i nos.
 15. Do dyspozycji w wypadku indywidualnych potrzeb będą zabezpieczone rękawiczki gumowe jednorazowe.
 16. Zaleca się posiadanie swojego długopisu. W wypadku jego braku będą
  zabezpieczone długopisy jednorazowe.
 17. Osoby, które stwierdzą u siebie podwyższoną temperaturę, ogólne osłabienie lub złe samopoczucie proszone są o zaniechanie udziału w posiedzeniu.